หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Plesk Web Admin ตั้งค่า Disk space และ Traffic แต่ละโดเมน

โพสต์: พุธ 27 ม.ค. 2021 13:01
โดย slwt2002
Plesk Web Admin ตั้งค่า Disk space และ Traffic แต่ละโดเมน

เข้า SSH ด้วย Putty

หากต้องการ Disk แบบ ไม่จำกัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -disk_space -1
กำหนด Disk 100 GB

โค้ด: เลือกทั้งหมด

plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -disk_space 100G
หากต้องการ Traffic แบบ ไม่จำกัด

โค้ด: เลือกทั้งหมด

plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -max_traffic -1
กำหนด Traffic 100 GB

โค้ด: เลือกทั้งหมด

plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -max_traffic 100G