ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8

คำถามและปัญหา webhost ที่ใช้ AlmaLinux
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 126
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8

โพสต์ โดย slwt2002 »

ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8

โค้ด: เลือกทั้งหมด

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers hostname -y

ติดตั้งแบบอัตโนมัติ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

bash <(curl -Ss https://www.directadmin.com/setup.sh || wget -O - https://www.directadmin.com/setup.sh) auto
ติดตั้งโดยสามารถเลือกปรับค่าต่างๆเอง (php/mysql)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

bash <(curl -Ss https://www.directadmin.com/setup.sh || wget -O - https://www.directadmin.com/setup.sh)
เข้าระบบที่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

http://ipaddress:2222
หรือ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

http://hostname:2222
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ